THÔNG TIN TRA CỨU
Năm học:
Học kỳ:
Tuần học:
Chọn ngày:
1   343527
Thứ \ Tiết
Tiết 1
6h40
Tiết 2
7h30
Tiết 3
8h30
Tiết 4
9h20
Tiết 5
10h20
Tiết 6
11h10
Phòng
Tiết 7
12h30
Tiết 8
13h20
Tiết 9
14h20
Tiết 10
15h10
Tiết 11
16h10
Tiết 12
17h10
Buổi Tối
17h50 đến 20h20
Thứ 6 (19/08/2022)
B 37
C 22
C 23
C 31
C 32
C 33
C 41
C 42
C 43
E 301
E 302
E 401
E 402
E 403
E 404
F 111
F 204
F 205A
F 205B
F 300
F 301
F 302
F 303
F 304
F 305
GĐ 1
GĐ 2
H 2